logo ppp

 

Regulamin pracy zdalnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekarach Śląskich:

  1. Specjaliści zatrudnieni w Poradni wykonują swoją pracę przy pomocy takich środków komunikacji jak: telefon, e-mail, Discord, Skype, WhatsApp.
  2. Forma realizacji kontaktu w danym przypadku jest ustalana indywidualnie z pracownikiem udzielającym pomocy w formie zdalnej.
  3. Połączenie się ze specjalistą w trybie on-line jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udzielanie pomocy w takiej formie.
  4. Konsultacje w trybie on-line odbywają się w terminie ustalonym uprzednio ze specjalistą, z uwzględnieniem dotychczasowych godzin funkcjonowania Poradni (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 19.00).
  5. W trosce o komfort i bezpieczeństwo klientów Poradni, specjaliści zobowiązują się realizować swoje zadania w warunkach uniemożliwiających usłyszenie/zobaczenie przez osoby postronne przekazywanych i odbieranych komunikatów. Odpowiedzialność za tą kwestię po drugiej stronie kontaktu spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych.
  6. Zabrania się nagrywania, fotografowania i utrwalania innymi sposobami odbywanych konsultacji w formie zdalnej, niedozwolone jest także powielanie i udostępnianie jakichkolwiek wiadomości i materiałów otrzymanych w formie pisemnej.
  7. Obecnie proponowana forma pomocy on-line jest formą tymczasową. Po odwołaniu stanu epidemii, nastąpi powrót do pracy w trybie stacjonarnym.