logo ppp

 

niewidomy/słabo widzący
niesłyszący/słabo słyszący
z autyzmem/z zespołem Aspergera
przeprowadzenie badań
wydanie orzeczenia/opinii
udział w terapii
inne
Wyrażam zgodę