logo ppp

 diagnozy psychologicznej / pedagogicznej / logopedycznej
konsultacji / porady
terapii psychologicznej / pedagicznej / logopedycznej
porady zawodowej / diagnozy zawodowej
przesiewowych badań słuchu / wzroku

przyjmuję do wiadomości
zobowiązuję się

Szczegółowe informacje zawarte są w "Procedurze udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekarzach Śląskich" dostępnej na stronie internetowej (www.poradnia.piekary.pl) oraz w sekretariacie poradni.