logo ppp

 

Pomagamy w:

  • ODKRYWANIU własnych możliwości,
  • POSZUKIWANIU „mocnych stron”
  • UŚWIADAMIANIU swoich zainteresowań, potrzeb, celów,
  • AKCEPTACJI w własnych ograniczeń,
  • WERYFIKACJI świadomej decyzji zawodowej,
  • BUDOWANIU wizji kariery szkolnej i zawodowej.

Wysoka samoświadomość wynikająca między innymi z samopoznania pomaga młodemu człowiekowi w kształtowaniu adekwatnej samooceny będącej kluczowym elementem w procesie rozwoju i tworzenia wizji kariery szkolno –zawodowej.