logo ppp

 

Porada to udzielenie rad, wskazówek, zaleceń, celem rozwiązania zgłaszanego problemu dziecka i jego rodziny lub pomoc w różnych sytuacjach wymagających podjęcia decyzji czy wywołujących stres. Porada odbywa się zazwyczaj po diagnozie psychologicznej, podczas której psycholog ma możliwość poznania sytuacji problemowej oraz identyfikowania mocnych stron klienta, a następnie udzielenia adekwatnej porady (np. co do wyboru dalszej drogi kształcenia, zmiany postawy rodzicielskiej itd.)