logo ppp

 

Konsultacja to rozmowa wstępna z psychologiem, celem omówienia problemu dziecka, a także poinformowania rodziców/opiekunów o dalszych możliwościach postępowania, zmierzających do udzielenia pomocy dziecku i jego rodzinie. Konsultacja psychologiczna trwa około godzinę. Podczas konsultacji psycholog podejmuje decyzję czy dziecko potrzebuje diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, czy terapii oraz kieruje do odpowiednich specjalistów.