logo ppp

 

Interwencja kryzysowa to wszelkie działania zmierzające do odzyskania przez osoby dotknięte kryzysem zdolności jego samodzielnego rozwiązania. Polega na udzieleniu wsparcia emocjonalnego lub podjęcia konkretnych działań w sytuacjach trudnych, wywołujących przerażenie, poczucie bezradności, również zagrażających życiu i zdrowiu dzieci i  ich rodzin (sytuacje kryzysowe to np.: próby samobójcze, doświadczenie przemocy, śmierć bliskiej osoby, sytuacja straty, katastrofy, wypadku, choroby).