logo ppp

 

Psycholog rozpoczyna badanie od przeprowadzenia wywiadu z rodzicem/prawnym opiekunem, dopytując o powody wizyty, rozwój dziecka, sytuację rodzinną, przebieg kariery szkolnej. Następnie rodzic opuszcza gabinet i udaje się do poczekalni, a Psycholog przeprowadza właściwe badanie dziecka.

W przypadku badania psychologicznego na ogół przeprowadza się ocenę rozwoju intelektualnego za pomocą wystandaryzowanych testów psychologicznych (czyli określa się IQ). Ponadto na podstawie obserwacji, rozmowy z dzieckiem, kwestionariuszy, metod projekcyjnych określa się funkcjonowanie dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej czy motywacyjnej.

Jeśli badanie wykonywane jest pod kątem występowania specyficznych trudności w uczeniu się, czyli potocznie zwanej „dysleksji” konieczna będzie jeszcze jedna wizyta. W jej trakcie psycholog sprawdzi, jak rozwinięte są funkcje percepcyjno-motoryczne (np. pamięć słuchowa i wzrokowa), które istotne są w procesie nauki pisania i czytania.

Po badaniu informuje Rodzica o wstępnych wynikach badań i formułuje zalecenia do pracy z dzieckiem.