logo ppp

 

Badanie pedagogiczne składa się zasadniczo z tych samych części co diagnoza psychologiczna. Pedagoga w trakcie wywiadu w sposób szczególny będzie interesował przebieg kariery przedszkolnej i szkolnej. Będzie zapewne dopytywał o początki nauki pisania i czytania, dlatego też cenne będzie przyniesienie starych zeszytów dziecka, ćwiczeń czy rysunków, jeśli dziecko chodzi jeszcze do przedszkola i nie pisze.

Celem tego badania jest analiza przyczyn trudności w uczeniu się poszczególnych przedmiotów i wskazanie, jakie jest ich podłoże. Obejmuje ono sprawdzenie umiejętności czytania, pisania i liczenia, szczegółową analizę błędów w czytaniu, pisaniu i liczeniu, ocenę poziomu graficznego pisma, analizę „wytworów pisemnych”, sprawdziany umiejętności szkolnych oraz badanie percepcji słuchowej.

Testy osiągnięć szkolnych dostosowane są do wieku rozwojowego oraz etapu edukacyjnego dziecka, dzięki czemu Rodzic może dowiedzieć się, jak jego dziecko wypada na tle rówieśników i na ile opanowało treści programowe.