logo ppp

 

Diagnoza logopedyczna również rozpoczyna się wywiadem. Logopeda będzie głównie pytał o: przebieg ciąży i porodu, sposób karmienia dziecka (naturalne czy sztuczne, używanie smoczków, gryzienie/żucie pokarmów), przebieg rozwoju psychoruchowego dziecka (np. kiedy dziecko zaczęło siadać, chodzić),przebieg rozwoju mowy (kiedy pojawiły się pierwsze wyrazy, zdania), ogólny stan zdrowia dziecka (istotne są informacje dotyczące problemów laryngologicznych, chorób przewlekłych).

Kolejnym etapem diagnozy logopedycznej jest badanie mowy.
Logopeda rozpocznie badanie krótką rozmową z dzieckiem. W celu zbadania artykulacji logopeda użyje specjalistycznych testów. Będzie pokazywał dziecku obrazki i prosił o ich nazywanie. Celem tego badania jest ustalenie, które głoski realizowane są nieprawidłowo i w jaki sposób.

Logopeda dokona jeszcze oceny stanu i sprawności narządów mowy oraz innych ważnych funkcji, takich jak: połykanie, oddychanie czy słuch fonematyczny.

W celu poszerzenia diagnozy może poprosić o konsultację z innym specjalistą - laryngologiem, neurologiem dziecięcym, ortodontą.
Końcowym elementem, a dla rodziców chyba najważniejszym, będzie informacja, czy ich dziecko potrzebuje terapii logopedycznej czy nie.