logo ppp

 

 • Zaspokajaj potrzeby psychiczne dziecka charakterystyczne dla poszczególnych faz rozwoju: poczucie bezpieczeństwa, miłości, akceptacji, uznania.
 • Stwarzaj dziecku okazje do rozwijania poczucia kompetencji i pewności siebie. Inwestuj w zabawki, które będą pobudzały dziecko do twórczych zachowań i mistrzowskiego panowania nad sobą oraz swoim otoczeniem.

 • Pozwól dziecku wybierać dziedziny, w których chce mieć osiągnięcia. Nie narzucaj mu własnych ambicji, które miałeś w młodości, nie zmuszaj go do zdobywania tego, czego tobie nie udało się osiągnąć w sporcie, nauce czy sztuce.

 • Odpowiadaj na potrzeby dziecka. Realizowanie własnych potrzeb buduje pozytywną samoocenę.

 • Słuchaj swojego dziecka. W ten sposób dowie się, że jest interesująca osobą.

 • Pytaj dziecko o jego zdanie w różnych sytuacjach problemowych. Pokażesz mu w ten sposób, ze jego opinia jest ważna i ma dla Ciebie znaczenie. Taka twoja postawa wzmocni szacunek dziecka do samego siebie.

 • Traktuj dziecko jako indywidualność. Nie porównuj dzieci ze sobą. Podkreślaj unikalne silne strony każdego dziecka.

 • Zastanów się nad przezwiskami twojego dziecka, szczególnie tymi, których sam używasz. Nazywanie go poniżającymi imionami czy pozornie niewinnymi określeniami, jak np. „ty żółwiu”, może sugerować mu, że posiada pewne niechciane cechy. Często zwracaj się do niego używając pozytywnych imion, np. „mój mały mistrzu” czy ,,mała damo”.

 • Gdy dziecko zachowuje się uprzejmie, nieegoistycznie, jest porządne, pomocne, zdyscyplinowane, twórcze, dobrze skoordynowane, przedsiębiorcze itp., powiedz mu to!!! Dziecko nauczy się, że w tych dziedzinach może odnieść sukces!!!

 • Zwracaj uwagę i nagradzaj postępy dziecka, nieważne jak są małe. Nauczy je to optymizmu.

 • Jeśli chcemy, aby samoocena naszego dziecka kształtowała się na podstawie jego adekwatnej wiedzy o sobie należy unikać: inwektyw, porównań, gróźb, oskarżeń, pouczeń i kazań, szyderstw i kpin, rozkazów. 

Opracowano na podstawie: 
Castanyer Mayer-Spiess O., Jak docenić samego siebie? Asertywność jako wyraz zdrowej samooceny, „eSPe”, Kraków 2002, ISBN 83-89167-50-6. 
Król-Fijewska M., Stanowczo, łagodnie, bez lęku, „W.A.B.”, Warszawa 2007,
Plummer D., Jak nauczyć dzieci szacunku do samych siebie. Zbiór gier i zabaw grupowych wzmacniających samoocenę dzieci od lat pięciu do jedenastu, „Fraszka Edukacyjna”, Warszawa 2010,
P. Lewis: Jak nauczyć dziecko sztuki życia? Wydawnictwo ,,Rodzinny Krąg”, Warszawa 1985 

Opracowała Jadwiga Wyląg