logo ppp

 

dla rodz art
Zaleca się:
1. Ułatwianie kontaktów z innymi dziećmi, zapewnianie wielu możliwości nawiązywania relacji interpersonalnych z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi.
2. Wybieranie aktywności umożliwiających spontaniczne kontakty z innymi dziećmi (zabawa na placu zabaw, dobór gier umożliwiających wspólną aktywność np. gra w piłkę) oraz takich które są zgodne z zainteresowaniami i preferencjami dziecka.
3. Powtarzanie sytuacji społecznych w których dziecko odniosło sukces w obszarze kontaktów społecznych (zabawy w znanym otoczeniu lub z grupą zaprzyjaźnionych dzieci)
4. Wcześniejsze oswajanie dziecka z nowymi miejscami sytuacjami poprzez udzielanie informacji, zachętę, wskazywanie atrakcyjności nowych możliwości, zapewnienie znanego lubianego towarzysza (koleżanka, kolega, ulubiona maskotka).
5. Podkreślanie przyjemnych stron zdobytych przez dziecko nowych doświadczeń.
6. Włączanie dziecka do rozmów z innymi także dorosłymi osobami. Zachęcanie do komunikacji rozpoczynając od komunikacji niewerbalnej (mimika, ton głosu, gesty) poprzez krótkie (ciche) odpowiedzi do budowania całych zdań.
7. Rozwijanie odwagi w podejmowaniu działań społecznych stopniując trudności (np. stopniowe powiększanie grona osób uczestniczących w zabawie)
8. Pomaganie dziecku mniej koncentrować się na sobie, przekierowując jego uwagę na zewnątrz.
9. Jeśli dziecko decyduje pozostać w roli obserwatora szanowanie jego decyzji. Udzielanie komunikatów pokazujących wiarę w to, że potrafi ono uporać się ze swoim onieśmieleniem np. „Możesz posiedzieć i się poprzyglądać. To dobry sposób, żeby się zaznajomić z …. Za kilka dni będzie łatwiej ci się przyłączyć.”
10. Nie wywierać presji wobec dziecka dotyczącej przymusu mówienia lub brania udziału w aktywnościach, na które nie jest ono gotowe.
11. Dodatkowym wsparciem dla dziecka może być kontakt z domowym zwierzęciem lub dogoterapia.
12. Umożliwienie dziecku brania udziału z zajęciach (szkolnych, pozaszkolnych) poprzez inne akceptowane przez nie formy (trzymanie przedmiotów, rozdawanie pomocy, aktywności nie związane z byciem na forum grupy). 
13. Przy trudnościach z komunikacją werbalną wymyślanie niewerbalnych gier by zachęcić dziecko do interakcji.
14. Wyrażanie wiary w możliwości dziecka i przekonania o pokonywaniu przez nie lęków.
15. Stosowanie zabaw wymagających szeptu np. głuchy telefon (by ułatwić dziecku kontakt werbalny), zabaw z użyciem pacynek gdzie dziecko wciela się w rolę, zabaw dźwiękonaśladowczych, rymowanek, wyliczanek.
16. Stopniowe eksponowanie dziecka na sytuacje, których dotąd unikało, zaczynając od łatwiejszych na trudniejszych kończąc.
17. Pomaganie dziecku w rozwijaniu samodzielności. Budowanie poczucia sprawczości i pewności siebie.
opracowała: Jadwiga Wyląg

Psycholog