logo ppp

 

asp

ZESPÓŁ ASPERGERA, który z języka angielskiego jest nazywany Aspergers Syndrome, w skrócie AS lub ZA. Jest to zaburzenie rozwoju, które mieści się w spektrum autyzmu, jako odmienny styl poznawczy. Są to całościowe zaburzenia rozwojowe występujące zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

 Rozmawiają, wymieniają się doświadczeniami i pomagają sobie nawzajem. Stowarzyszenie Aspiracje zostało założone przez kilkunastu rodziców, których dzieci cierpią na zespół Aspergera, prawie pięć lat temu. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekarach Śląskich co miesiąc, zazwyczaj w piątkowe popołudnia, odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera „Aspiracje”. 

- W kameralnej atmosferze rodzice mogą porozmawiać o ważnych dla nich sprawach.

Obecność w naszej grupie to możliwość poznania innych dzieci i ich rodziców. Wspólnie uczymy się pokonywać trudności i negatywne emocje. Rodzice dodają sobie odwagi, nawiązały się przyjaźnie i znajomości – wyjaśnia Edyta Krystosik, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Zespołem Aspergera „Aspiracje”.

- Ponadto szukamy miejsc, gdzie nasze dzieci w różnym wieku, znajdą odpowiednią terapię, zaznajamiamy się z przepisami prawnymi i formami dofinansowania leczenia dzieci, organizujemy wycieczki i spotkania przy grillu. Nasze spotkania czasami mają zorganizowany charakter: mieliśmy zajęcia choreoterapii, spotkania z trenerem i naukę radzenia sobie ze stresem, ciekawe prezentacje. Są to także miłe spotkania przy kawie - dodaje.

Zespół Aspergera jest jedną z odmian autyzmu. Dzieci, u których stwierdzono to zaburzenie, mają upośledzoną wyobraźnię i komunikację z innymi ludźmi (np.: nie nawiązują rozmów, oschle odpowiadaja). Trudno zaakceptować im wszelkie zmiany. Tym co różni zespół Aspergera od autyzmu jest to, że w przypadku pierwszego z zaburzeń mowa dobrze się rozwija, można zaobserwować u dzieci większe zainteresowanie światem zewnętrznym oraz prawidłowy rozwój poznawczy.

Ze względu na niewielkie nasilenie zaburzeń, zespół Aspergera rzadko bywa diagnozowany we wczesnym dzieciństwie.

- Dzieje się tak dlatego, że małe dzieci z zespołem Aspergera nie różnią się zbytnio od innych dzieci. Bardzo często uczą się szybko mówić i używają pięknego, wysublimowanego języka do komunikowania swoich potrzeb i zainteresowań. Mają niesamowite pasje, które zgłębiają bez reszty. Zainteresowane bardziej literami i cyframi, niż kontaktami z innymi dziećmi, szybciej od rówieśników uczą się czytać i liczyć. Te umiejętności sprawiają, że rodzice nie mają podstaw do zmartwień i nie szukają pomocy – tłumaczy psycholog Magdalena Hadryś.

Dopiero po rozpoczęciu nauki w szkole ujawniają się problemy dziecka z komunikowaniem się z równieśnikami. Wykazuje słabsze umiejętności interpersonalne, trudności w zabawie z innymi dziećmi i w panowaniu nad swoimi emocjami. Zespoł Aspergera najczęściej diagnozowany jest, kiedy dziecko ma siedem lub osiem lat.

- Obecnie diagnozę zespołu Aspergera stawia zespół specjalistów, przede wszystkim psychiatra i psycholog. Oni też określają konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań neurologicznych, logopedycznych, czy diagnozy procesów integracji sensorycznej – kontynuuje psycholog z piekarskiej poradni.

Jak twierdzą psychologowie, dzięki odpowiedniej terapii i wsparciu najbliższych i otoczenia, dziecko z zespołem Aspergera jest w stanie w miarę swoich możliwości funkcjonować i komunikować się z ludźmi.

- W terapii dziecka z zaburzeniami autystycznymi należy położyć duży nacisk na wypracowanie zachowań społecznie akceptowalnych i wyuczenie sprawności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym – mówi Magdalena Hadryś, psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekarach Śląskich, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Zespołem Aspergera „Aspiracje”. - Istnieją metody i techniki, które mają na celu usprawnianie umiejętności społecznych dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Wybór odpowiedniej metody zależy od stopnia zaburzenia dziecka – dodaje.

W poradni w Piekarach Śląskich psychologowie wspierają zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera „Aspiracje” jest otwarta. Cały czas trwają zapisy na zajęcia. Oprócz tego prowadzone są też dwie grupy dla dzieci z Zespołem Aspergera, oparte o trening umiejętności społecznych. Obejmują dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej oraz gimnazjum.