logo ppp

 

 

23 lutego to Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją, a w Polsce również ustanowiony przez Ministerstwo Zdrowia jako Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją Ma on na celu upowszechnienie wiedzy na temat depresji, jej objawów i zachęcenie do podejmowania leczenia

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest wiodącą przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście procent populacji osób dorosłych.

Choroba ta dotyka dwa razy częściej kobiet. Co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, a drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych. Niestety ponad połowa tych przypadków pozostaje nierozpoznana, a spośród osób z rozpoznaną depresją jedynie połowa otrzymuje adekwatne leczenie. Z tego względu niezwykle ważną dla każdego (nie tylko dla lekarza) kwestią jest znajomość natury i objawów depresji oraz podstaw jej diagnostyki i leczenia.

Depresja to choroba, którą można i należy leczyć, jej objawy mogą mieć charakter zarówno nawracający, jak i przewlekły. Obecnie dostępne są coraz lepsze metody terapii, które z jednej strony zapewniają większą skuteczność, a z drugiej – są coraz mniej obciążające.

Objawy to między innymi: 

stopniowa utrata radości życia i odczuwania przyjemności, umiejętności cieszenia się rzeczami i wydarzeniami, które do tej pory były odczuwane jako radosne, aż do całkowitego ich zaniku (anhedonia); ograniczenie aktywności życiowej, stopniowa utrata dotychczasowych zainteresowań, trudności w podejmowaniu różnych czynności i działań, aż do skrajnego zaniechania tych czynności (abulia); myślenie depresyjne to pesymistyczna ocena własnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, utrata poczucia własnej wartości, zaniżona samoocena; lęk; narastające poczucie utraty sensu życia, bezsens życia, poczucie beznadziejności,  myśli o śmierci.

Zapraszamy Państwa do lektury artykułów  

Prof. Heitzman: Depresja jest chorobą wyleczalną

Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Cierpią na nią nawet dzieci!

Porcelanowe Aniołki - nastolatki, które po wygranej walce z depresją postanowiły mówić głośno o przebytej chorobie

Ogólnopolska kampania społeczna„Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.”

pobierania materiałów opracowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przeciwdziałanie depresji, próbom samobójczym i samobójstwom

Dzieci i młodzież w kryzysie.

ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM DZIECI I MŁODZIEŻY Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców