logo ppp

 

W ramach współpracy z Międzyuczelnianym kierunkiem „Arteterapia” i Fundacją Giesche w Katowicach prowadzimy nabór na zajęcia arteterapeutyczne w naszej Poradni.
Zachęcamy dzieci i młodzież wraz z rodzicami do udziału w cyklu warsztatów, które poprowadzą wykładowcy i studenci katowickiej Akademii Sztuk Pięknych.
Planujemy zajęcia dla 4 grup w liczbie ok. 7 spotkań, z częstotliwością cotygodniową. Zajęcia ruszą wiosną 2017 roku.
1 grupa dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera
(odpowiedzialna: psycholog Wioletta Janikowska – Kulej)
2 grupa dla dzieci i młodzieży z nadruchliwością psychoruchową ADHD
(odpowiedzialna: psycholog Katarzyna Musialik)
3 grupa dla dzieci z zaniżoną samooceną: klasy 5-6 szkoły podstawowej i młodzież gimnazjalna
(odpowiedzialna: pedagog Ewa Skrzyszewska)
4 grupa dla dzieci z deficytami rozwojowymi: klasy 3 - 6 szkoły podstawowej
(odpowiedzialna: psycholog Joanna Miszuda)
Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z sekretariatem naszej Poradni pod numerem telefonu 32 287 97 62 lub bezpośrednio ze wskazanymi Pracownikami Poradni.