logo ppp

 

Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy
po wielu miesiącach uczniowie wracają do nauki stacjonarnej. Mijający czas społecznej izolacji i zagrożeń pandemicznych z pewnością przełożył się na pogorszenie się kondycji psychicznej uczniów, którzy mogą mierzyć się z apatią, stanami depresyjnymi i lękowymi ale także trudnościami w nauce, uzależnieniem od komputerów i mediów, naruszeniami więzi społecznych.
W takiej sytuacji kryzysowej niezwykle ważne jest wsparcie dzieci i młodzieży ze strony nauczycieli, zapewnienie im środowiska bezpiecznego i przyjaznego. Klimat szkoły jest bowiem istotnym czynnikiem chroniącym przed zachowaniami ryzykownymi.
Nie jesteście Państwo w tej trudnej sytuacji osamotnieni. Możecie liczyć na pomoc pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przy organizacji wsparcia i reintegracji środowiska uczniów proponujemy Wam:
1. opracowany program reintegracji uczniów ze wskazówkami do organizowania pracy grupowej i ponownej integracji środowiska klasowego,
2. przykładowe scenariusze zajęć reintegracyjnych do przeprowadzenia przez wychowawców klas, pedagogów we wszystkich kategoriach wiekowych, w razie potrzeby ze wsparciem specjalistów z Poradni,
3. spotkanie konsultacyjne dla pedagogów szkolnych,
4. konsultacje, doradztwo merytoryczne na terenie Poradni, drogą mailową i telefoniczną,
5. warsztaty dla rodziców ukierunkowane na wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.
Wierzymy, że wspólnie uda się odbudować wspólnotę szkolną. Z poważaniem
Katarzyna Miroszczuk
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekarach Śląskich

Program reintegracji