logo ppp

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich informuje, że zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty od 1 września 2020 r. prowadzi orzecznictwo dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera z rejonu działania Poradni tj. dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Piekar Śląskich oraz dzieci mieszkających w naszym mieście a nie uczęszczających do placówek oświatowych.

Orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących wydaje Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach (wymagane skierowanie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekarach Śląskich).