logo ppp

 

    Forum Przeciw Depresji w ramach rozpoczętej 13 edycji kampanii Społecznej Przeciw Depresji zaprasza do korzystania z konsultacji telefonicznych z lekarzem psychiatrą. Telefon jest czynny do Państwa dyspozycji przez cały tydzień w dniach 23 luty – 1 marzec 2019. Poza tym terminem lekarz psychiatra dyżuruje przy telefonie w środy i czwartki między godziną 17.00 a 19.00.

                                        Zrzut ekranu 2019 02 24 o 111345

Przypomnijmy, że 23 luty to Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją, a w Polsce również ustanowiony przez Ministerstwo Zdrowia jako Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Ma on na celu upowszechnienie wiedzy na temat depresji, jej objawów i zachęcenie do podejmowania leczenia.

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Na świecie choruje na nią ponad 350 mln ludzi, w Polsce 1,88 mln osób doświadczyło zaburzeń depresyjnych – to 5,1% populacji.

Podręczniki klasyfikacji zaburzeń psychicznych szczegółowo opisują kategorie diagnostyczne depresji (DSM-5, ICD-10). Pamiętajmy jednak, że występuje szereg zaburzeń zawierających ich elementy, które także utrudniają codzienne funkcjonowanie i mogą być źródłem cierpienia. Są to ważne zagadnienia, ponieważ depresja jest chorobą, która może powracać. Dotyka ona zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Coraz częściej dotyczy coraz młodszych pacjentów, dlatego szczególnie zachęcamy do zapoznawania się z materiałami opisującymi symptomy pogorszenia nastroju i funkcjonowania. 

Jedną z grup wysokiego ryzyka zachorowania na depresję jest młodzież. U młodych osób choroba może wynikać z trudności związanych z procesem kształtowania się tożsamości i kryzysem rozwoju osobowości. W tej grupie (osoby w wieku 13-17 lat) objawy depresyjne są diagnozowane aż u 19–32%. Jednocześnie depresja młodzieńcza jest najsłabiej rozpoznawalnym zaburzeniem, nie kojarzonym z tą grupą wiekową - tylko 54% Polaków deklaruje, że o niej słyszało (dla porównania – o depresji poporodowej słyszało 93% badanych). Ponadto, w przypadku młodzieży, choroba ma często niestereotypowy przebieg - objawy to m.in. zaburzenia koncentracji, rozdrażnienie, zmęczenie, złe samopoczucie fizyczne, niskie poczucie własnej wartości, izolowanie się i zachowania autodestrukcyjne. Symptomy te są przypisywane ogólnie trudom okresu dojrzewania i przez to bagatelizowane.

W celu pogłębienia wiedzy na temat depresji młodzieńczej oraz dostarczenia nauczycielom rzetelnych i konkretnych wskazówek do działania (bo to oni są często osobami mogącymi rozpoznać pierwsze objawy choroby) przygotowano materiały edukacyjne, opracowane przy współpracy z nauczycielami i psychiatrami w ramach kampanii Ministerstwa Zdrowia „Depresja. Rozumiesz – Pomagasz”. Materiały są dostępne do pobrania na stronie wyleczdepresje.pl

Polecamy również publikacje ORE poruszające temat depresji

Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Przeciwdziałanie depresji, próbom samobójczym i samobójstwom

Interwencja wobec dzieci i młodzieży w obliczu sytuacji kryzysowych

Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników szkół, placówek oświatowych oraz rodziców

oraz strony internetowe innych instytucji prowadzących kampanie społeczne w zakresie radzenia sobie z depresją

forumprzeciwdepresji.pl

twarzedepresji.pl

zobaczjestem.pl

depresja.org

zobaczznikam.pl