logo ppp

 

 

           

    Jesień zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że w naszej poradni trwają gorące przygotowania do Spotkań z psychologią.

           Już dziś zapraszamy Państwa na VIII edycję, która odbędzie się 18 października br. w Ośrodku Kultury Andaluzja.

           W tym roku połączy nas hasło "Dojrzałość i równowaga".

  Przy okazji tytułowej dojrzałości nasza poradnia będzie też świętować 40-lecie swojego istnienia.

  Szczegóły imprezy będą sukcesywnie pojawiać się na naszej stronie i profilu społecznościowym Facebook

                                                                                                Do zobaczenia :)

plakat pr18 z muz page 0

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że zespół orzekający działający przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piekarach Śląskich w roku szkolnym 2018/19 jest zaplanowany w następujących terminach: 

 

MIESIĄC

DZIEŃ

WRZESIEŃ  2018

13, 27

PAŹDZIERNIK  2018

11, 25

LISTOPAD  2018

8, 22

GRUDZIEŃ  2018

6, 20

STYCZEŃ  2019

3, 17, 31

LUTY  2019

14, 28

MARZEC  2019

14, 28

KWIECIEŃ  2019

11, 25

MAJ  2019

9, 23

CZERWIEC  2019

6, 20

LIPIEC  2019

4, 18

SIERPIEŃ  2019

8, 22

W tym roku 10 września obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom pod hasłem "Zapobieganie samobójstwom: ty też możesz pomóc!"

Statystyki dotyczące samobójstw są niewątpliwie alarmujące... Każdego dnia w Polsce śmiercią samobójczą ginie 15 osób. W zeszłym roku zmarło w ten sposób aż 5276 Polaków – więcej, niż w wyniku wypadków drogowych."

Mimo to, o przeciwdziałaniu samobójstwom mówi się wciąż wielokrotnie rzadziej, niż o bezpieczeństwie na drogach. 

„Przepisy bezpiecznego ruchu drogowego zna niemal każdy, ale o tym jak rozpoznać i uratować samobójcę nie słyszał prawie nikt” – podkreślają eksperci Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego (PTS), które właśnie uruchamia kampanię społeczną pod nazwą „Życie warte jest rozmowy”.

Celem tej kampanii jest zwrócenie naszej uwagi na fakt, że kryzys samobójczy może dotknąć każdego, jak również na to, że każdy jest w stanie pomóc osobie będącej w takim kryzysie, ratując ją przed niepotrzebną śmiercią. 

Kampania PTS jest wyjątkowa nie tylko ze względu na fakt, że dotyka tak dużego, ważnego i delikatnego zarazem problemu, jakim są samobójstwa, lecz również dlatego, że w jej ramach powstał pierwszy w Polsce profesjonalny spot prewencyjny dotyczący samobójstw. Można zobaczyć go TUTAJ

Osoby myślące o samobójstwie często wysyłają sygnały świadczące o tym, że są w kryzysie. Nie można ich zignorować. Zwykła, życzliwa rozmowa może wtedy uratować komuś życie.  

woman 1006102 1920

Jak zatem można rozpoznać osobę będącą w kryzysie samobójczym? Eksperci podpowiadają, że taka osoba może wysyłać wiele sygnałów: 

 • generalnie zmienia wzorzec swojego funkcjonowania, 
 • zaczyna spać w innych godzinach niż zwykle, 
 • zaczyna inaczej jeść, 
 • inaczej się ubierać, 
 • unika towarzystwa, 
 • zaczyna mówić o śmierci.

Jak powinniśmy zareagować na takie sygnały? Ze wspomnianego wyżej spotu wynika, że najprostszym i jednocześnie niezwykle skutecznym sposobem udzielenia „psychologicznej pierwszej pomocy” jest zwykła, życzliwa rozmowa. Szczególnie ważnym elementem takiej rozmowy jest aktywne słuchanie.  

„Każdy ma wiele problemów, ale mało kto potrafi słuchać” – podkreślają twórcy filmu.  Eksperci przekonują, że już samo wysłuchanie osoby znajdującej się w kryzysie samobójczym, najlepiej przez przyjaciela lub innego powiernika, może ją uratować. Oczywiście, repertuar możliwych środków pomocowych jest znacznie szerszy. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji.  Twórcy kampanii przypominają, gdzie osoby będące w kryzysie lub ich bliscy mogą szukać profesjonalnej pomocy: 

 • Centrum Wsparcia: 800 70 2222
 • Telefon Zaufania dla Dorosłych: 116 123
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111
 • Czat i email: www.liniawsparcia.pl
 • Różne telefony i adresy pomocowe można znaleźć na stronie: www.pokonackryzys.pl
 • W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia należy dzwonić pod numer alarmowy: 112. 
 • Jedno jest pewne. Widząc niepokojące sygnały wysyłane przez kogoś zagrożonego samobójstwem, powinniśmy zareagować. Eksperci podkreślają, że osoby, które nie chcą dłużej żyć, albo czują się ciężarem dla innych, często usuwają się w cień. Wtedy ich bliscy często nie reagują, myśląc że „przecież nie można się narzucać”. To błąd! Trzeba się wtedy narzucać, pytać i słuchać! Dzięki temu można uratować czyjeś życie. 

 

 • Kampania „Życie warte jest rozmowy”, zorganizowana z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom,  finansowana jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. 

Za: www.zdrowie.pap.pl 

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2018/2019  wszystkim Nauczycielom, Pedagogom i Pracownikom oświaty życzymy wytrwałości, spokojnej i satysfakcjonującej pracy.

Wszystkim Uczniom, a szczególnie tym, którzy dzisiaj rozpoczynają przygodę z nauką życzymy, aby spełniły się Wasze marzenia o szkole.  Niech zdobyta wiedza umożliwia Wam osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, a szkoła będzie dla Was tym miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić i mieć poczucie bezpieczeństwa.

Wszystkim Rodzicom i Opiekunom uczniów, życzymy cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych podopiecznych.

Inkedschool tools 3596680 1920 1 LI

  Dyrektor Sabina Muller po 11 latach kierowania Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Piekarach Śląskich rozpoczyna nowym rozdział w swoim życiu zawodowym.

IMG 9491 1

 

 

Miło nam poinformować, że nowym dyrektorem z dniem 1 września br. została Pani Katarzyna Miroszczuk.

IMG 2534 Medium

 

  Oficjalna zmiana na stanowisku dyrektora naszej poradni dokonała się w trakcie LV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie. 

LV Rada Miasta Piekary Śląskie

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,

działania na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to priorytet Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym celem wprowadzonych przez nas rozwiązań jest włączenie każdego ucznia do grupy rówieśniczej oraz zapewnienie
wszechstronnej pomocy, dostosowanej do jego sytuacji i stanu zdrowia.

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na elastyczne możliwości organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, funkcjonujące już blisko od roku, a jednocześnie prosić o przybliżenie nowych rozwiązań rodzicom tej grupy uczniów. Jest szczególnie istotne, aby rodzice i opiekunowie, którzy będą wnioskować do zespołów orzekających o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla ich dzieci, a także orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, posiadali kompletne i rzetelne informacje w tym zakresie. Pozwoli to uniknąć wielu nieporozumień, obaw i emocji. 

Przypomnę, że indywidualne nauczanie nie powinno być utożsamiane jako forma kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, którzy powinni uczyć się w szkole ze swoimi rówieśnikami. Przepisy w tej kwestii zostały doprecyzowane i od 1 września 2017 r. każdy uczeń z niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jeśli takie są jego potrzeby – ma prawo zarówno do indywidualnych zajęć organizowanych w szkole, jak i zajęć organizowanych w mniejszej grupie. Zajęcia te są organizowane na podstawie § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznymIch wymiar i czas trwania jest uzależniony od potrzeb i możliwości ucznia, o czym decyduje zespół nauczycieli i specjalistów w szkole opracowując indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny. Wymiar godzin zajęć z danego przedmiotu realizowanych przez ucznia może być zatem inny (wyższy lub niższy niż określony w ramowych planach nauczania). 

Warto podkreślić, że zorganizowanie indywidualnych zajęć w szkole dla ucznia z niepełnosprawnością nie wymaga zmiany orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, tym bardziej wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

Z kolei uczniowie chorzy, którym stan zdrowia umożliwia chodzenie do szkoły, ale powoduje trudności w funkcjonowaniu, wymagające zajęć w formie indywidualnej, mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. Decyzja o wyborze tej formy nauczania jest podejmowana na podstawie opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje zajęcia wspólne z klasą i zajęcia indywidualne z uczniem w szkole. Ta forma pomocy psychologiczno-pedagogicznejnie dotyczy uczniów obejmowanych kształceniem na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Indywidualne nauczanie jest organizowane jedynie dla tych uczniów, którzy ze względu na swoją chorobę nie mogą chodzić do szkoły. Uczestniczą oni w zajęciach prowadzonych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem we własnych domach. Indywidualne nauczanie jest prowadzone na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

Jednocześnie informuję, że przy wprowadzaniu nowych rozwiązań mogą Państwo korzystać z pomocy i wsparcia wizytatorów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, którzy zostali powołani we wszystkich kuratoriach oświaty. 

Więcej informacji na ten temat znaleźć można również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (zakładka „Kształcenie i wychowanie”) oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. 

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Ośrodek powstał w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" i został włączony do zadań naszej Poradni. Jego głównym celem jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego oraz pomoc jego rodzinie.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej  w osobnej zakładce.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług ośrodka proszone są o kontakt z p. koordynator Ewą Hornik lub dyrektorem Poradni. 

UWAGA KLASY III GIMNAZJUM wychowawco, rodzicu, absolwencie 

Zapraszamy Cię na konsultacje w ramach II Forum Poradnictwa Zawodowego

W Katowicach dzieją się wydarzenia opisane na plakacie, programie oraz pod linkiem

https://www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,6043/t,ii.regionalne.forum.doradztwa.zawodowego.warsztaty.blok.iii.prezentacja.zawodow/

 Zrzut ekranu 2018 04 03 o 20.36.47

Kto nie może lub nie chce pojechać do Katowic, może u nas, w poradni skorzystać z porady, wsparcia, informacji.

Będziemy pełnić dyżur specjalnie dla Was - psycholodzy-doradcy zawodowi poradni: Pelagia Gałbas  i Anna Pawłowska

Gdzie:       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Piekary Śląskie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 108

Kiedy:       13.04.2018 r./piątek/  Godzina:  13.00 do 19.00

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

życzymy Wszystkim wielu radosnych chwil w gronie najbliższych,

wszelkiej pomyślności i wiosennej pogody ducha. 

                                                Dyrektor

                                                wraz z Zespołem Pracowników

 

          Tegoroczna edycja piekarskich Targów Edukacji tradycyjnie już nie mogła się obejść bez obecności przedstawicieli naszej poradni.
          Była to doskonała okazja, by poznać aktualną ofertę naszych szkół ponadgimnazjalnych, porozmawiać z uczniami, nauczycielami, a przede wszystkim zaprezentować własną ofertę.
          Nasza wyjątkowość to psycholog i doradca zawodowy w jednym.

Psycholodzy Pelagia Gałbas i Anna Pawłowska zapraszają młodzież do skorzystania z oferty działu "Pomoc w wyborze zawodu i tworzeniu wizji kariery".