logo ppp

 

Szanowni Państwo,
1 czerwca rozpoczęło się głosowanie na projekty VIII edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego, które potrwa do 17 czerwca. Poprzeć można maksymalnie 3 spośród 32 projektów zgłoszonych przez mieszkańców, przyznając im odpowiednio 3,2 i 1 punkt. Zagłosować można na stronie www.glosowanie.piekary.pl gdzie znajdziecie Państwo także opisy poszczególnych projektów. Głos można oddać również w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania. Przypominamy, że w Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Piekar Śląskich – nawet niepełnoletni (oczywiście za zgodą opiekuna prawnego). Serdecznie zachęcamy do głosowania na wybrane przez siebie projekty!

BO głosowanie plakat

Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy
po wielu miesiącach uczniowie wracają do nauki stacjonarnej. Mijający czas społecznej izolacji i zagrożeń pandemicznych z pewnością przełożył się na pogorszenie się kondycji psychicznej uczniów, którzy mogą mierzyć się z apatią, stanami depresyjnymi i lękowymi ale także trudnościami w nauce, uzależnieniem od komputerów i mediów, naruszeniami więzi społecznych.
W takiej sytuacji kryzysowej niezwykle ważne jest wsparcie dzieci i młodzieży ze strony nauczycieli, zapewnienie im środowiska bezpiecznego i przyjaznego. Klimat szkoły jest bowiem istotnym czynnikiem chroniącym przed zachowaniami ryzykownymi.
Nie jesteście Państwo w tej trudnej sytuacji osamotnieni. Możecie liczyć na pomoc pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przy organizacji wsparcia i reintegracji środowiska uczniów proponujemy Wam:
1. opracowany program reintegracji uczniów ze wskazówkami do organizowania pracy grupowej i ponownej integracji środowiska klasowego,
2. przykładowe scenariusze zajęć reintegracyjnych do przeprowadzenia przez wychowawców klas, pedagogów we wszystkich kategoriach wiekowych, w razie potrzeby ze wsparciem specjalistów z Poradni,
3. spotkanie konsultacyjne dla pedagogów szkolnych,
4. konsultacje, doradztwo merytoryczne na terenie Poradni, drogą mailową i telefoniczną,
5. warsztaty dla rodziców ukierunkowane na wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.
Wierzymy, że wspólnie uda się odbudować wspólnotę szkolną. Z poważaniem
Katarzyna Miroszczuk
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekarach Śląskich

Program reintegracji

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich serdecznie zaprasza na konferencję:
Fonoholizm i higiena cyfrowa - jak zapobiegać e-uzależnieniom?

Dla kogo?

Nauczyciele szkół i przedszkoli i innych placówek oświatowych, pracownicy Placówki
Opiekuńczo Wychowawczej, MOPR i inni zainteresowani.

Kiedy?

19 kwietnia 2021 r. w godzinach 15.00 - 17.30
Realizowana online.

Jaki koszt?

Konferencja bezpłatna.

Jak się zapisać?

Link do rejestracji:https://forms.gle/gbFiCXgojqQe3tcB7a.

Jaka tematyka?

Zastanawiasz się, co to jest fonoholizm? Jak nie uzależnić się od internetu i smartfona? Po czym poznać, że dziecko jest uzależnione od internetu? A może czujesz się zmęczony ciągłym korzystaniem z internetu i smartfona w pracy i poza nią? Jeśli któreś z tych pytań dotyczy Ciebie, to na pewno zainteresuje Cię nasza konferencja o e-uzależnieniach i higienie cyfrowej.

Czego dowiesz się na konferencji?

 • Czym jest fonoholizm i jaka jest realna skala e-uzależnień?
 • Jakie są objawy nadużywania internetu i smartfona?
 • Dlaczego nadużywanie internetu i smartfona ma negatywny wpływ na wyniki w nauce, pracy oraz na nasze relacje?
 • Co zrobić, aby używanie smartfona i internetu było bezpieczne i przynosiło nam korzyści?
 • Higiena cyfrowa i kodeks ekranowy jak je wprowadzić w szkole, w pracy i w życiu prywatnym.

konf prelegentPrelegent

Konferencja realizowana jest we współpracy z Fundacją DBAM O MÓ J Z@SIĘG a prelegentem będzie dr Maciej Dębski Założyciel i prezes Fundacji. Socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych, ekspert Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundator i Prezes Fundacji, autor/współautor publikacji naukowych z zakresu problemów społecznych (bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne), autor/współautor dokumentów strategicznych, programów lokalnych, pomysłodawca ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu i problemu cyberprzemocy zrealizowanych wśród 22.000 uczniów oraz 4.000 nauczycieli.

W roku 2016 wdrożył pierwszy w Europie eksperyment społeczny odcięcia 100 osób na 72 godzin y od wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, internetu, gier on line playstation, telewizji), który zakończył się sukcesem badawczym.

Zapraszamy

 

konferencja_plakat.png

Jak się zapisać?

Wyniki diagnozy funkcjonalnej w zakresie potrzeb wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekarach Śląskich.

W związku z przedłużającym się okresem pandemii, izolacji społecznej i zawieszenia stacjonarnej pracy szkół i przedszkoli Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich przeprowadziła w lutym 2021 r. diagnozę funkcjonalną w zakresie potrzeb wsparcia. Diagnozę przeprowadzono we wszystkich przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu działania poradni. Pytania ankietowe dotyczyły zidentyfikowanych przez pracowników szkół i przedszkoli potrzeb dzieci, rodziców i nauczycieli.

W przedszkolach najczęściej zgłaszane potrzeby dzieci w zakresie edukacji:

wykres 1

W szkołach podstawowych najczęściej zgłaszane potrzeby uczniów w zakresie edukacji:

brak motywacji do nauki - 100%, brak umiejętności do samodzielnej nauki - 90%, rozregulowanie rytmu dnia - 90%

W szkołach ponadpostawowych jako najczęstsze wskazano nastepujace potrzeby uczniów w zakresie edukacji:

Brak motywacji do pracy - 100%, nieumiejętność efektywnego uczenia się - 100%

W przedszkolach wskazywano na następujące potrzeby dzieci w zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego:

radzenie sobie z emocjami 70%, agresja 45%, nadruchliwość 53%

W szkołach podstawowych wskazywano na następujące potrzeby dzieci w zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego:

brak kontakty z rówieśnikami 75%, radzenie sobie ze stresem 87%, stany depresyjno-lękowe 30%, integracja grupy 55%, agresja w klasach młodszych 20%

W szkołach ponadpodstawowych wskazywano na następujące potrzeby uczniów w zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego:

wycofanie z życia społecznego 66%, radzenie sobie ze stresem 33%, samookaleczenia 33%

Potrzeby rodziców: 

 • trudności w motywowaniu uczniów do nauki
 • wsparcie w procesie wychowawczym, poszerzanie kompetencji wychowawczych
 • brak wiedzy na temat wpływu urządzeń ekranowych na rozwój dzieci,
 • brak wiedzy na temat wspierania dziecka w różnych sferach.

Potrzeby nauczycieli:

 • wsparcie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów w pracy
 • wypalenie zawodowe, zniechęcenie,
 • wsparcie w zakresie relacji pomiędzy uczniami, motywowania uczniów,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Diagnoza potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli stała się punktem wyjścia do zaplanowania zmian w zakresie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji pracy naszej Poradni. Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie w tym i następnym roku szkolnym. Zmiany dotyczą m.in.:

 • organizacji pracy,
 • nowych form wsparcia,
 • tematyki szkoleń/warsztatów dla nauczycieli i rodziców,
 • promocji placówki.

O szczegółach będziecie Państwo informowani na bieżąco na stronie www Poradni oraz na naszym profilu na Facebooku.

 

W dniu 31 grudnia 2020 r. Poradnia będzie nieczynna. 

Kontakt telefoniczny (w godzinach 8.00-15.00) pod numerami telefonów:

723 972 590 lub 723 972 593

Dowiedz się więcej...

plakat

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich informuje, że zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty od 1 września 2020 r. prowadzi orzecznictwo dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera z rejonu działania Poradni tj. dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Piekar Śląskich oraz dzieci mieszkających w naszym mieście a nie uczęszczających do placówek oświatowych.

Orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących wydaje Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach (wymagane skierowanie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekarach Śląskich).